Speciaal

Leveringsvoorwaarden


Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u afsluit met Fraya. Door te bestellen geeft u aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. 

Prijzen 
Alle prijzen op de website van Fraya zijn vaste prijzen. Hierover kan niet worden onderhandeld. De prijzen worden vermeld in euro's, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege. Voor verzending buiten Nederland is de afnemer aansprakelijk voor door het land van verzending verplichtte omzetbelasting e/o invoerrechten. Verzendkosten (zie Algemene Voorwaarde, verzending) zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 
Fraya kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoerfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

Op voorraad 
Indien niet anders op onze website aangegeven kunt u er vanuit gaan dat het door u bestelde artikel ook inderdaad voorradig is. In andere gevallen kunt u het getoonde artikel al wel bestellen, maar zal duidelijk zijn aangegeven dat er rekening moet worden gehouden met een levertijd. Mocht door welke oorzaak dan ook het bestelde artikel toch niet voorradig blijkt te zijn, dan nemen wij contact met u op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Bij een reeds door u uigevoerde betaling heeft u in dat geval altijd recht op teruggaaf van het door u betaalde bedrag. 

Bestelling en totstandkoming overeenkomst 
U kunt uw bestelling plaatsen via de bestelpagina’s door volledig en op waarheid berust, het bestelformulier in te vullen. Door te bestellen geeft u aan met onze Algemene Voorwaarden akkoord te gaan.  Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Fraya. Fraya is gerechtigd om bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling meegedeeld. 

Annulering van een bestelling 
Een bestelling kan binnen 7 dagen na bevestiging geannuleerd worden zonder opgaaf van reden. Na deze termijn is de koop definitief en wordt betaling verwacht. Dit om onnodig reserveren van artikelen te voorkomen. Annuleringen alleen per e-mail (order@fraya.nl) onder vermelding van het ordernummer.

Betaling 
Na bestelling dient u altijd, binnen 7 dagen, vooruit te betalen door middel van een bank- of giro overschrijving of door betaling via PayPal. Artikelen worden gedurende deze periode voor de klant gereserveerd. Indien binnen 7 dagen na bestelling geen betaling heeft plaatsgevonden kan Fraya de garantie op bestelling niet garanderen.

Levering 
Als de betaling binnen is, worden de artikelen zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 7 werkdagen) verzonden. Er wordt hiervan een bevestiging verstuurd per mail. Fraya draagt zorg voor een goede levering van de bestelde artikelen. Fraya behoudt zich het recht voor de koopovereenkomst te ontbinden als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt. De gestelde levertijd is een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijden van genoemde leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt bent u gerechtigd de bestelling te annuleren, dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in de geval binnen 30 dagen door ons worden teruggestort. 

Verzending 
Artikelen worden verzonden als de betaling ontvangen is. Er wordt een bevestiging van verzending verzonden per e-mail aan de klant. Verzending zal in principe plaatsvinden via TNT Post of enige andere wijze ter keuze van Fraya. Binnen Nederland worden alle bestellingen verstuurd volgens de vaste tarieven van TNT Post. Voor verzendingen buiten Nederland gelden bestemmingsafhankelijke porto kosten. Hoewel wij  onze uiterste best doen voor een juiste en correcte verzending kan Fraya niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of beschadiging tijdens de verzending. Zendingen kunnen verzekerd of aangetekend verzonden worden op verzoek van de klant. De hiervoor bijkomende kosten zijn volledig voor rekening van de klant. Fraya is niet aansprakelijk voor extra verzendkosten die voorvloeien uit een foutief opgegeven verzendadres.

Retourzending 
Artikelen gekocht bij Fraya kunnen niet worden geruild e/o retour gezonden tenzij:
U een kapot product heeft ontvangen;
U een product heeft ontvangen anders dan u heeft besteld. (Hierbij is de officiële productcode bindend)

Voor beide situaties dient u ons binnen 3 dagen na ontvangst van het product schriftelijk te informeren onder vermelding van uw klacht en het orderbevestigingnummer. (order@fraya.nl)
Artikelen worden enkel retour genomen als ze teruggezonden worden in de oorspronkelijke staat en in dezelfde onbeschadigde verpakking. Na onze ontvangst van het door u retour gezonden product en ons akkoord op uw reclamering kan het door ons geleverde product kosteloos worden omgeruild voor een gelijk product of kan creditering plaats vinden, een en ander in overleg. Alleen als aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan wordt de zending gecrediteerd en/of geruild. Het door u reeds betaalde bedrag zal bij creditering, binnen 30 dagen gerestitueerd worden. 

Artikelen die op bestelling zijn ingekocht en afgeprijsde artikelen kunnen niet retour genomen of geruild worden. 

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant. In geval van een fout van de kant van Fraya zullen de kosten voor retourzending aan de klant worden terugbetaald.

Garantie en klachtenafhandeling 
Fraya garandeert dat elke bestelling in goede staat verzonden wordt en dat aan verzending van de artikelen veel zorg is besteed. U bent verplicht te controleren of de u bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is, dan dient u dit binnen 3 dagen onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting te melden per e-mail (order@fraya.nl) aan Fraya.

Privacy Verklaring
Uw privacy is gegarandeerd. Alle persoonlijke gegevens worden door Fraya vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens zijn ontoegankelijk voor derden en zullen nooit worden verkocht of verhuurd.

De Algemene Voorwaarden van Fraya zijn opgesteld in januari 2008.